Vragen over uw tarieven en betalingen?

Waarom betaal ik een bijdrage om aangesloten te worden op het warmtenet?

Bij een nieuwe aansluiting wordt door SVP aan de aanvrager een eenmalige projectbijdrage in rekening gebracht. SVP draagt er zorg voor dat zowel het primaire net (hoofdnet), het secundaire net (straatniveau) en de aansluitleidingen voor de woning of het bedrijf worden aangelegd en aangesloten op het reeds bestaande warmtenet. De hoogte van de projectbijdrage is afhankelijk van de kosten die SVP maakt om de nieuwe aansluiting te realiseren. Onderdeel van de projectbijdrage is de aansluitbijdrage waarvan het tarief jaarlijks door de ACM wordt vastgesteld. De aansluitbijdrage dekt de kosten voor het laatste stuk leiding (de aansluitleiding), de rest van de projectbijdrage moet de overige kosten dekken. Met de projectbijdrage betaalt de aanvrager voor het realiseren van een aansluiting op het warmtenet hetgeen de aanvrager de mogelijkheid verschaft warmte te betrekken van het warmtenet van SVP. SVP blijft eigenaar van de aansluiting en de leidingen.

Waarom betaal ik de huur van de afleverset?

U betaalt huur als de afleverset in het bezit is van SVP. Iedere nieuwe afnemer van warmte krijgt van SVP in een nieuwe woning of bedrijf een afleverset. De afleverset is bedoeld voor de levering van ruimteverwarming op de binneninstallatie en (bijna altijd) ook voor het verwarmen van uw leidingwater. De afleverset is en blijft eigendom van het warmtebedrijf. Dit is bepaald in de warmtewet. De afnemer betaalt maandelijks een huurbedrag voor het gebruik van de afleverset. Voor dit huurbedrag heeft u als afnemer dus de beschikking over de afleverset, maar bent u ook verzekerd van kosteloze service, onderhoud, reparatie en eventueel vervanging.

Op welke manieren kan ik betalen en welke kosten zijn daaraan verbonden?

SVP biedt haar klanten meerdere mogelijkheden voor betaling: automatische incasso, AcceptEmail, papieren factuur en de E-Factuur (via internetbankieren).

Meer informatie over betaalwijzen en de daaraan verbonden kosten vindt u hier (tarieven en betaalwijzen). Bijv. www.svpbv.nl/tarieven (nog aanmaken)

Ik wil een betalingsregeling aanvragen, kan dat?

U moet bijbetalen op uw jaarafrekening en u kunt het bedrag niet in één keer betalen. U kunt een betalingsregeling aanvragen voor uw jaarafrekening. Log hiervoor in op Mijn SVP. Voor termijnnota’s worden geen betalingsregelingen afgesloten. Als u meer uitleg nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met onze Klantservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Hoe worden de tarieven bepaald?

De warmteprijs is gebaseerd op de referentie-situatie, waarbij een woning wordt verwarmd met behulp van een cv-ketel op aardgas. Dit is het Niet-Meer-dan-Anders principe. De ACM stelt jaarlijks het landelijke maximumtarief vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in Gigajoules (GJ).

Daarnaast stelt de ACM jaarlijks de maximale hoogte van de huur van de afleverset vast, maar SVP hanteert een lager tarief.

Wat is het maandelijkse termijnbedrag?

Maandelijks betaalt u een termijnbedrag voor de energie die u verbruikt, en voor de huur van de afleverset (indien de afleverset eigendom is van SVP). Na iedere jaarafrekening wordt een nieuw termijnbedrag berekend. Voor het bepalen van de hoogte van het termijnbedrag wordt rekening gehouden met het verbruik van de afgelopen periode, waarbij wordt gecorrigeerd voor extra of minder verbruik als gevolg van het weer vergeleken met een standaard jaar. De leverings periode loopt vanaf datum laatste jaarafrekening tot de datum van de volgende jaarafrekening. Als u tussentijds op het adres bent komen wonen, dan geldt de inhuisdatum als de startdatum van de periode voor het termijnbedrag.

Wanneer wordt mijn termijnbedrag aangepast?

Uw termijnbedrag kan 2 x per jaar door ons worden aangepast: 1 x in januari op basis van onze nieuwe tarieven en 1 x op basis van uw jaarafrekening.

Hoe berekent SVP mijn termijnbedrag als ik een nieuwe klant ben of naar een nieuw adres verhuis?

Op basis van het aansluitvermogen van uw woning en het type woning maken wij een inschatting van uw jaarverbruik.

Ik heb mijn jaarafrekening gekregen en moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Uw termijnbedrag is gebaseerd op een schatting van uw verbruik. Het kan zijn dat het een strenge winter is geweest, waardoor het door ons berekende termijnbedrag te laag uitviel. Ook kan het zijn dat u uw termijnbedrag zelf te veel heeft verlaagd en daardoor bij de jaarafrekening voor uw daadwerkelijk verbruik moet bijbetalen. Een andere oorzaak kan het veranderen van persoonlijke omstandigheden zijn zoals bijv. vaker thuis werken.

Ik heb geen factuur gezien maar krijg wel een aanmaning. Hoe kan dat?

Indien uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, kan het gebeuren dat post niet (tijdig) aankomt. U kunt in ‘Mijn SVP’ zien of het factuuradres (straatadres of email) correct is, of neem contact op met de klantenservice.

Als u met behulp van automatische incasso uw voorschotnota betaalt, dan ontvangt u geen factuur. Als wij niet kunnen incasseren of als het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, dan ontvangt u een betalingsherinnering en aanmaning.

Waarom krijg ik een betalingsherinnering en/of aanmaning terwijl ik via automatische incasso betaal?

Het is mogelijk dat tijdens de automatische incasso onvoldoende saldo op uw rekening stond. Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat wordt het te incasseren bedrag niet afgeschreven. Sommige banken schrijven het bedrag wel af maar storneren het vervolgens weer. Zorg ervoor dat u tijdens de afschrijving voldoende saldo heeft.

Hoe kan ik de hoogte van het maandelijkse termijnbedrag veranderen?

Op het online klantportaal ‘Mijn SVP’ kunt u uw termijnbedrag aanpassen. Dit doet u door uw huidige meterstand in te voeren. Op basis van de ingevoerde stand ontvangt u een advies. Wilt u uw termijnbedrag met meer dan 10% verlagen, neem dan contact op met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Wat houdt het niet-meer-dan-anders-principe in?

Het warmtetarief is gebaseerd op het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ (NMDA). Daarmee is de gebruiker door wet beschermd tegen hogere prijzen dan verwarming op basis van aardgas. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op basis van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ (NMDA) de zogeheten maximumprijs voor warmte vastgesteld. Deze maximumprijs is gelijk aan de prijs die een gemiddelde warmteklant betaalt voor gebruik van eenzelfde hoeveelheid warmte als een gemiddelde klant dit met aardgas verwarmt. Warmteleveranciers mogen niet meer dan de maximumprijs aan haar klanten berekenen. De ACM houdt toezicht of de warmteleveranciers zich houden aan de maximumprijs.

Is netwarmte duurder (dan gas)?

Nee. De tarieven van netwarmte zijn gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA): de warmtetarieven worden gebaseerd op de kosten die in de alternatieve gassituatie gemaakt zouden worden. Daarmee is de maximumprijs voor warmte gelijk aan de gassituatie. SVP hanteert daarnaast nog een korting op het Niet-meer-dan-anders tarief, waarmee SVP goedkoper is dan aardgas.

Wat is het rekeningnummer (IBAN-nummer) van SVP?

Het rekeningnummer (IBAN-nummer) van SVP is: ING: NL67INGB0005102469.

Let op: als u een factuur betaalt, vermeld dan altijd uw klantnummer en factuurnummer.