Educatie

Leren over duurzaamheid

Wat is netwarmte?

Met netwarmte wordt een gebouw niet verwarmd door gas, maar krijg je warm water en warmte via een netwerk van waterleidingen. Je hebt dus geen eigen cv-ketel.  De warmte die SVP produceert wordt opgewekt door BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 28.000 klanten voor ongeveer 70% van groene warmte. De warmteproductie in Purmerend is in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan afnemers is gegarandeerd.

Hoe werkt BioWarmteCentrale de Purmer? 

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 90.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

Leren over duurzaamheid

SVP gelooft in een fossielvrije toekomst, waarbij duurzaamheid, milieu en verantwoordelijkheid centraal staan. Deze verantwoordelijkheid loopt over generaties. Samen met mensen uit verschillende generaties willen we kritisch onderzoeken hoe we met warmte en koude om kunnen gaan. Dat doen we duurzaam, innovatief, vakkundig, samen en lokaal. Want samen werken we aan klimaat.

Bezoekdagen

Check via onderstaande knop of er  een open dag van onze BioWarmteCentrale (BWC) gepland staat.

Meer leren over netwarmte?

Wat is netwarmte?

Bij netwarmte wordt er gebruik gemaakt van een warmtenet. Dit is een gesloten systeem waarbij de warmte van de bron door een netwerk van ondergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedistribueerd en waardoor het afgekoelde water weer naar de bron terugstroomt om opnieuw opgewarmd te worden. CV-ketels, boilers, of geisers zijn in een huis met netwarmte overbodig.

Er ligt meer dan 600 kilometer aan warmteleidingen in de grond van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties: BioWarmteCentrale de Purmer, twee gasgestookte HulpWarmteCentrales en twee buffers.

Waarom komt er rook uit de hulpwarmtecentrales van SVP?

SVP heeft voor de productie van de warmte die ze aan de klanten levert, de beschikking over BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte hulpwarmtecentrales.

De BioWarmteCentrale produceert de warmte met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Op jaarbasis levert de BioWarmteCentrale meer dan 70% van de benodigde warmte. SVP zet de BioWarmteCentrale in als basislast installatie die in principe nooit uitgaat.

In de winter, wanneer de warmtevraag van klanten hoog is, worden ook de aardgasgestookte hulpwarmtecentrales ingezet. In de winter ziet u daarom vaker een rookpluim uit de hulpwarmtecentrale komen. Wanneer de BioWarmteCentrale de vraag weer alleen aan kan, gaan deze centrales weer uit.

Is netwarmte duurzaam?

Woningen die aangesloten zijn op het Purmerendse warmtenet worden voor het grootste deel verwarmd door onze BioWarmteCentrale. Deze warmte wordt duurzaam opgewekt met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Hierbij komt geen CO2 vrij die afkomstig is van fossiele bronnen.

Wanneer er bomen worden gekapt, belandt al dit hout bij SVP in de BioWarmteCentrale?

Nee. Er wordt nooit een boom gekapt ten behoeve van de warmteproductie van SVP. Bomen worden gekapt in productiebossen of ten behoeve van onderhoud van natuuren landschap. Het meeste hout van de boom (85%) wordt gebruikt om planken en balken, papier of karton en plaatmateriaal te maken. Takken en toppen van bomen zijn resthout. Dat is ongeveer 15% van de boom. Alleen deze delen van bomen worden gebruikt voor warmteproductie. Ook uit het onderhoud van landschapselementen en bijvoorbeeld heideterreinen komen houtsnippers als resthout vrij dat benut wordt als energiehout.

Het aangroeien van de bossen gaat toch veel minder snel dan het oogsten van al het energiehout? Dus wordt er minder CO2 door bomen opgenomen. Waarom is het dan toch duurzaam?

De hoeveelheid hout die Staatsbosbeheer uit het bos haalt, bedraagt ongeveer 70 tot  80 procent van de bijgroei. Er wordt dus niet meer hout geoogst dan dat er bijgroeit. De voorraad hout in het bos neemt dus nog steeds toe, ondanks de winning van hout en benutting van resthout (houtsnippers). De CO2 vastlegging in de Nederlandse bossen is groter dan de CO2 uitstoot door verbranding van houtsnippers. Er komt zelfs CO2 vrij bij de vertering van achtergebleven takken. Van deze takken worden nu houtsnippers gemaakt.

Werken bij een warm bedrijf!

Wat vind je van de nieuwspagina?

  • Kan beter (100%, 5 Stemmen)
  • Beoordeling opgeslagen!

  • Uitstekend (0%, 0 Stemmen)
  • Goed (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 5

Laden ... Laden ...