Projectontwikkelaar

Samen werken aan klimaat

SVP wil samen werken samen aan klimaat. Hiermee willen we de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord helpen verwezenlijken. Dat doen we met klanten, stakeholders en partners. Zo werken we nauw samen met projectontwikkelaars, bouwbedrijven en aannemers. Samen bekijken we mogelijkheden, analyseren we dat mogelijkheden zijn en hoe er zo’n optimaal mogelijke klimaatbeheersing kan worden ontwikkeld. Daarbij staan comfort en duurzaamheid voorop.

Netwarmte & -Koude – klimaatbeheersing op maat

Samenwerken aan klimaat betekent naast zorg voor het ‘buiten’klimaat ook afstemming van een goed binnenklimaat. Want plezierig wonen bepaalt een groot gedeelte van welzijn en geluk. Zo zijn een goede warmteafstemming en isolatie van belang voor een behaaglijke levensomgeving en het beperken van warmteverlies.

Naast goede isolatie is het voor woningen ook van belang om uit te koelen in de zomer. Daarom moeten nieuwe woningen sinds 1 januari 2021 niet alleen aan de strenge eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voldoen, maar ook aan de nieuwe TOjuli-eis. Zo wordt oververhitting van de woning voorkomen. Een van de oplossingen hiervoor is duurzame bodemkoeling. Sinds 2018 voorziet SVP dan ook in Warmte-Koude Opslag (WKO).

Meer weten over deze WKO’s? Neem contact op met Rob Hoogestijn, business developer, op telefoonnummer: 0612767886 of via mail: [email protected].

Netwarmte

Als de koeling anders is geregeld, bijvoorbeeld via airconditioning, zonnepanelen of bouwkundig, is een warmtenetaansluiting meestal goedkoper. In Purmerend ligt al een groot warmtenet, waardoor de te overbruggen afstand over het algemeen relatief klein is. Dit resulteert in lagere kosten dan bij een WKO. Bovendien worden toekomstige bewoners niet geconfronteerd met woonlasten voor koude.

Voor een warmtenetaansluiting kan contact worden opgenomen met Rob Hoogestijn, business developer, op telefoonnummer: 0612767886 of via mail: [email protected].

Certificering & kwaliteit

Bureau CRG-logo en Innoforte logo

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200714-kwaliteitsverklaring.pdf

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200717-Kwaliteitsverklaring-SVP-obv-BENG-eisen.pdf

Keuze, tijdige aanvraag & voorbereidingstijd

Indien er een keuze is gemaakt, kan er een aanvraag worden gedaan om een aansluiting te realiseren. Voor een goede voorbereiding van de aansluiting zijn een ondertekende offerte, de ontwerpdocumenten en onderstaand aanvraagformulier nodig.

Voor klein-particulier:

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2019/11/Aanvraagformulier2019_aansluiting-klein_invulbaar.pdf

Voor groot-zakelijk:

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2019/11/Aanvraagformulier2019_aansluiting_groot_invulbaar.pdf

Hoe eerder de informatie binnen is, hoe eerder er kan worden begonnen met de voorbereidingen. Deze voorbereidingen duren minimaal 16 weken. Mocht de noodzaak bestaan voor een snellere doorlooptijd, kan dit worden gerealiseerd tegen meerprijs.

Offerte

De offerte wordt opgemaakt en verstuurd na contact en overleg met SVP. Deze kan worden getekend en bij de stukken worden gevoegd.

Ontwerpdocumenten

De ontwerpdocumenten moeten bevatten:

  • Het palenplan en de funderingstekeningen voor het bepalen van de aanvoer- en retourleidingen en de plaats van eventuele sparingen in de funderingsbalken.
  • Tekeningen van de begane grond en verdiepingen.
  • Matenplan / situatietekening (overzichtstekening) met daarop de ligging en locatie van het betreffende bouwproject.
  • Doorsnede tekeningen van de gebouwen.
  • Gevelaanzichten / Bouwplanning / Bouwrouting in verband met het aanleggen van de stadsverwarming-leidingen en de gewenste datum voor warmtelevering. Huidig en toekomstig maaiveldniveau en grondwaterstand t.o.v. NAP en peil.

Plaatsing afleversets en warmtevraag

De voorbereiding voor de plaatsing van de afleversets duurt minimaal 9 weken. Hierbij is van belang om te weten wat de warmtevraag is.

Hiervoor is de volgende informatie essentieel:

  • Een volledig ingevuld gereedmeldingsformulier met daarop de door de aangestelde installateur berekende gevraagde waarden. Let op: Sla na het invullen van de velden de .pdf éérst op, voor deze als bijlage mee te sturen <<
  • een schematische tekening van de binneninstallatie (t.b.v. check op de maximale retourtemperatuur).

 

Afspraken & voorwaarden

Samen werken we aan klimaat. Om een zo optimaal afgestemd binnenklimaat te realiseren en daarvoor warmte en of koude te leveren, hebben we de afspraken daarvoor inzichtelijk opgesteld.

Onderstaand de afspraken voor:

Klein particulier:

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/03/199.03-aansluitvoorwaarden_web-3.pdf

Groot zakelijk:

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2018/11/Opmaak-Technische-Aansluitvoorwaarden-Grootverbruikers_2018-def.pdf

Voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van warmteleidingen in eigendom van SVP:

https://www.stadsverwarmingpurmerend.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020_voorwaarden_richtlijnen_svp_leidingen.pdf