Zakelijk

Samen werken aan ondernemersklimaat

 

Meterstand doorgeven

Klik op onderstaande button om online uw meterstanden door te geven. Of bekijk eerst de instructiefilm ‘Hoe lees je meterstanden af’?

Business nieuws

Project Gasvrij Purmerend: Gasvrij maken Overwhere Zuid

21-06-2021

De pilot voor het gasvrij maken van woningen in Purmerend is succesvol afgesloten en geëvalueerd. Tijdens dit onderzoek in het deelgebied rond basisschool ’t Prisma is onderzocht door de gemeente hoe ze de woningen van het gas af konden krijgen en hoe ze konden leren voor de rest van de wijk. Nu die pilot in de straat afgerond is wordt er gekeken naar het volgende ‘blok’ de Scheldestraat...

Lees meer

Zakelijk nieuws: Eerste warmtelevering Middenbeemster

18-06-2021

De eerste warmtelevering Middenbeemster is een feit! Middenbeemster is een nieuw leveringsgebied voor SVP. Het gebied is opgeknipt in zogenoemde deelplannen, 4 t/m 9. En deelplan 5 was het eerste waar door KBK gebouwd ging worden. Voordat er warmte geleverd kan worden zijn er behoorlijk wat werkzaamheden nodig. De aanleg van de primaire leidingen langs de N244 zal niemand ontgaan zijn. Maar eerder zijn de werkzaamheden in Middenbeemster zelf al gestart, en de voorbereiding hiervan nog veel eerder...

Lees meer

SVP

SVP levert de inwoners en bedrijven van Purmerend op een betrouwbare, comfortabele én veilige manier duurzame warmte. Ruim driekwart van de gebouwde omgeving binnen de gemeente Purmerend is aangesloten op ons duurzame Purmerendse warmtenet.

Waarmee kunnen we helpen?

 

Hoe is de duurzaamheid van de houtsnippers gegarandeerd?

De houtsnippers worden geleverd door Energiehout BV, een 100 procent dochteronderneming van Staatsbosbeheer, onder het certificaat van Better Biomass (ook wel bekend onder de naam NTA8080). Het Better Biomass certificaat toont aan dat de houtsnippers voldoen aan internationale criteria voor duurzaamheid en ketenbeheer. Het Better Biomass certificaat wordt beheerd door NEN.

De houtsnippers die Staatsbosbeheer levert, is in alle gevallen een resthout van beheer. Dat betekent dat er geen bomen worden omgehakt met als doel houtsnippers voor duurzame energie. Bosbeheer richt zich op natuur, recreatie en houtoogst.  De takken en andere delen van de bomen die niet kunnen worden gebruikt in de houtverwerkende- en papierindustrie worden verwerkt tot houtsnippers. Waar de bodem het nodig heeft voor de nutriëntenbalans blijft dit tak- en tophout liggen. Er komen ook houtsnippers vrij bij onderhoud en beheer van andere natuurterreinen en landschap, dan bos. De natuurdoelen bepalen het beheer, bij dat beheer komen houtsnippers vrij als resthout. Denk aan de opslag van jonge bomen verwijderen uit de heide en het terugsnoeien van singels en houtwallen.

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet ziet sinds 2014 toe op de levering van warmte en is erop gericht om de consument, de verbruiker van warmte, te beschermen. In de Warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die een klant maximaal gaat betalen voor warmte. Kijk voor meer informatie over de Warmtewet op www.consuwijzer.nl.

Is netwarmte duurzaam?

De meeste woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met behulp van een gasgestookte cv-ketel. Bij verbranding van gas komt er broeikasgas in de vorm van fossiel CO2  vrij en dat is slecht voor het milieu.  Woningen die aangesloten zijn op het Purmerendse warmtenet worden voor het grootste deel verwarmd met de warmte van onze BioWarmteCentrale. Deze warmte wordt duurzaam opgewekt met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Hierbij komt geen CO2 vrij die afkomstig is van fossiele bronnen.

Hoe worden de tarieven bepaald?

De warmteprijs is gebaseerd op de referentie-situatie, waarbij een woning wordt verwarmd met behulp van een cv-ketel op aardgas. Dit is het Niet-Meer-dan-Anders principe. De ACM stelt jaarlijks het landelijke maximumtarief vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in Gigajoules (GJ).

Daarnaast stelt de ACM jaarlijks de maximale hoogte van de huur van de afleverset vast.

Waarom komt er rook uit de hulpwarmtecentrales van SVP?

SVP heeft voor de productie van de warmte die ze aan de klanten levert, de beschikking over drie bronnen: BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte hulpwarmtecentrales. De BioWarmteCentrale heeft een vermogen van 44 MW en produceert de warmte met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Op jaarbasis levert de BioWarmteCentrale meer dan 70% van de benodigde warmte. De warmtevraag van onze klanten verschilt sterk gedurende het jaar. In de winter wordt de warmte gebruikt voor verwarming en voor warm water, terwijl in de zomer alleen warm tapwater wordt gevraagd. Daarmee is er een groot verschil tussen een zeer koude winterdag, waarin het gevraagde warmtevermogen in de dagpiek kan oplopen tot 170 MW en de zomer, waarin dezelfde piek maar 20 MW is. Om in deze sterk wisselende warmtevraag te voorzien, zet SVP de BioWarmteCentrale in als basislastinstallatie die in principe nooit uitgaat. In de winter, wanneer de warmtevraag van klanten hoog is, worden ook de aardgasgestookte hulpwarmtecentrales ingezet. In de winter ziet u daarom vaker een rookpluim uit de hulpwarmtecentrale komen. Wanneer de BioWarmteCentrale de vraag weer alleen aan kan, gaan deze centrales weer uit.

Lokaal betrokken

SVP is een Purmerends bedrijf met zijn wortels in Purmerend en omgeving. Wij zijn van en voor alle Purmerenders. Het onderdeel zijn van de lokale samenleving en het op verschillende manieren bijdragen daaraan is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo werken we nauw samen met Purmerendse bedrijven en instellingen, zijn we werkgever en opleider en dragen we met onze kennis en kunde bij wat we kunnen. Ook onze sociale verplichtingen nemen we hoog op. Tenslotte willen we ook bijdragen aan typisch Purmerendse activiteiten en evenementen en laagdrempelig zicht- en bereikbaar zijn voor onze klanten en medebewoners.